Wednesday, 19/01/2022 - 22:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Dương Châu Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0899082999
  • Email:
   chaudinh.qt@gmail.com
 • Trần Vinh Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915345144
  • Email:
   vinhhop@gmail.com
 • Trương Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915079009
  • Email:
   hongbe.93@gmail.com
 • Nguyễn Khắc Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914059775
  • Email:
   khucchanhbinh@gmail.com
 • Lê Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0946729709
  • Email:
   chilaruarutdau@gmail.com
 • Trần Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915702515
  • Email:
   tranvancuongqt@gmail.com
 • Võ Tiến Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0945425521
  • Email:
   votiendu@gmail.com
 • Hoàng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912562678
  • Email:
   hoangha220488@gmail.com
 • Đậu Anh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0911446456
  • Email:
   anhhungnbk@gmail.com
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942543378
  • Email:
   lenhung256@gmail.com
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914444779
  • Email:
   minhlqd@gmail.com
 • Hoàng Văn Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982081481
  • Email:
   hvdieu@gmail.com
 • Hồ Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0913359557
  • Email:
   lamvhqt@gmail.com
 • Nguyễn Thần Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915024188
  • Email:
   thanphong440307@gmail.com
 • Ngọc Thị Thúy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972340333
  • Email:
   nttphuong1184@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0981461790
  • Email:
   trinh255@gmail.com
 • Trần Văn Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914425119
  • Email:
   tranvansauqt@gmail.com
 • Lê Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915853065
  • Email:
   lechilqd@gmail.com
 • Nguyễn Đình Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914312091
  • Email:
   dhien64@gmail.com
 • Nguyễn Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0945212444
  • Email:
   dungnguyenthuy274@gmail.com
 • Lê Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0917968456
  • Email:
   lvhungqt@gmail.com
 • Trần Lê Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0917427115
  • Email:
   tranlehungqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0913474838
  • Email:
   ngalqdqtri@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914719234
  • Email:
   nguyenthaolqdqt@gmail.com
 • Hoàng Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0935246467
  • Email:
   hoangtien.hnue@gmail.com
 • Mai Hoa Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914164518
  • Email:
   maihoa2006qt@yahoo.com.vn
 • Phạm Xuân Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905372782
  • Email:
   xphuclqd@gmail.com
 • Võ Thị Như Gái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915013135
  • Email:
   vonhugailqd@hotmail.com
 • Đỗ Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949961246
  • Email:
   dothinamsp@gmail.com
 • Hoàng Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914974531
  • Email:
   hoanghuonggiang2020@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915326238
  • Email:
   lqdnguyenhanh@gmail.com
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914431567
  • Email:
   tranthihien1081@gmail.com
 • Nguyễn Trí Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0905350967
  • Email:
   tringuyenoriental@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0948421357
  • Email:
   thuthaodh676@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tiềm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0942428246
  • Email:
   nguyentiem.dh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0967925005
  • Email:
   kimdung90.vd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983293171
  • Email:
   thanhhuyennguyen.qtvn@gmail.com
 • Bùi Thị Quỳnh Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915363344
  • Email:
   buiquynhle@gmail.com
 • Hồ Thị Phương Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0947445357
  • Email:
   hothiphuongoanh@gmail.com
 • Lê Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0947345225
  • Email:
   lethithuphuonglqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912427557
  • Email:
   hathu091089@gmail.com
 • Thế Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988919565
  • Email:
   duongthe86@gmail.com
 • Nguyễn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914525559
  • Email:
   nguyenphu.qt@gmail.com
 • Lê Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905830357
  • Email:
   thuyhangle2021@gmail.com
 • Lê Nam Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982657234
  • Email:
   lethinamlinh@gmail.com
 • Lê Si Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0974743574
  • Email:
   lesina277@gmail.com
 • Lê Nguyễn Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0357932881
  • Email:
   lenguyenhanhnguyensp@gmail.com
 • Hồ Thị Trà Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979153060
  • Email:
   trathuonglqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916920456
  • Email:
   trangchyp12@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Xoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0941808887
  • Email:
   xoannguyen139@gmail.com
 • Lê Thị Song
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912916357
  • Email:
   lethisong@gmail.com
 • Đoàn Thị Minh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919502909
  • Email:
   minhhuonglqdqt@gmail.com
 • Phan Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914205398
  • Email:
   thanhhungsu@gmail.com
 • Phan Đình Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0919044123
  • Email:
   phandinhtrinhbq@gmail.com
 • Trương Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915267456
  • Email:
   truongthixuanlqd@gmail.com
 • Nguyễn Đức Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0935400111
  • Email:
   ducsinhlqdqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0824946188
  • Email:
   lamviectruong123@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917025567
  • Email:
   camnhungsphue@gmail.com
 • Nguyễn Viết Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917988516
  • Email:
   vietthanh63@gmail.com
 • Lê Thị Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0949279333
  • Email:
   lengoctranglqd@gmail.com
 • Hoàng Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915054663
  • Email:
   hoangmyhanhqt@gmail.com
 • Võ Thị Linh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982237249
  • Email:
   linhhalqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915363202
  • Email:
   hangminh019@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948160916
  • Email:
   ntthang54@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916354375
  • Email:
   phuonglqd75@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915356464
  • Email:
   trangn.lqd@gmail.com
 • Bùi Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0846090978
  • Email:
   buithanhvan170@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905509111
  • Email:
   phonghanhnguyen@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948249379
  • Email:
   baonguyen1802@gmail.com
 • Tạ Quang Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914457576
  • Email:
   taquanghunglqd@gmail.com
 • Võ Kim Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916268577
  • Email:
   vokimcuong1978@gmail.com
 • Đoàn Minh Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917989434
  • Email:
   nhatlqd75@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918815234
  • Email:
   tuannguyenhuu780@gmail.com
 • Trương Quang Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919067357
  • Email:
   tqatuan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975107006
  • Email:
   nguyenhuong.trl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0815019575
  • Email:
   quynhgiang1013@gmail.com
 • Phan Văn Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0355221377
  • Email:
   pvgiap90@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0943986786
  • Email:
   nguyenthitam.spv@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.331
Tháng 01 : 28.510
Quý 1 : 28.510
Năm 2022 : 28.510