Sunday, 24/02/2019 - 01:47|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Mai Hoa Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914164518
  • Email:
   maihoa2006qt@yahoo.com.vn
 • Phạm Xuân Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905372782
  • Email:
   xphuclqd@gmail.com
 • Võ Thị Như Gái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915013135
  • Email:
   vonhugailqd@hotmail.com
 • Hoàng Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914974531
  • Email:
   hoanghuonggiang2020@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915326238
  • Email:
   lqdnguyenhanh@gmail.com
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914431567
  • Email:
   tranthihien1081@gmail.com
 • Nguyễn Trí Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0905350967
  • Email:
   tringuyenoriental@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0948421357
  • Email:
   thuthaodh676@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 23
Tháng 02 : 5.957
Quý 1 : 13.206
Năm 2019 : 13.206