Wednesday, 19/01/2022 - 23:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Mai Hoa Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914164518
  • Email:
   maihoa2006qt@yahoo.com.vn
 • Phạm Xuân Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905372782
  • Email:
   xphuclqd@gmail.com
 • Võ Thị Như Gái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915013135
  • Email:
   vonhugailqd@hotmail.com
 • Hoàng Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914974531
  • Email:
   hoanghuonggiang2020@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915326238
  • Email:
   lqdnguyenhanh@gmail.com
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914431567
  • Email:
   tranthihien1081@gmail.com
 • Nguyễn Trí Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0905350967
  • Email:
   tringuyenoriental@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0948421357
  • Email:
   thuthaodh676@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0967925005
  • Email:
   kimdung90.vd@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.354
Tháng 01 : 28.533
Quý 1 : 28.533
Năm 2022 : 28.533