Sunday, 24/02/2019 - 02:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Lê Thị Song
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912916357
  • Email:
   lethisong@gmail.com
 • Phan Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914205398
  • Email:
   thanhhungsu@gmail.com
 • Phan Đình Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0919044123
  • Email:
   phandinhtrinhbq@gmail.com
 • Trương Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915267456
  • Email:
   truongthixuanlqd@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 26
Tháng 02 : 5.960
Quý 1 : 13.209
Năm 2019 : 13.209