Friday, 21/01/2022 - 06:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Thị Hà Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912427557
  • Email:
   hathu091089@gmail.com
 • Thế Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988919565
  • Email:
   duongthe86@gmail.com
 • Nguyễn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914525559
  • Email:
   nguyenphu.qt@gmail.com
 • Lê Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905830357
  • Email:
   thuyhangle2021@gmail.com
 • Lê Nam Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982657234
  • Email:
   lethinamlinh@gmail.com
 • Lê Si Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0974743574
  • Email:
   lesina277@gmail.com
 • Lê Nguyễn Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0357932881
  • Email:
   lenguyenhanhnguyensp@gmail.com
 • Hồ Thị Trà Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979153060
  • Email:
   trathuonglqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916920456
  • Email:
   trangchyp12@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Xoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0941808887
  • Email:
   xoannguyen139@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0943986786
  • Email:
   nguyenthitam.spv@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 105
Tháng 01 : 30.524
Quý 1 : 30.524
Năm 2022 : 30.524