Wednesday, 19/01/2022 - 23:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Văn Tiềm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0942428246
  • Email:
   nguyentiem.dh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983293171
  • Email:
   thanhhuyennguyen.qtvn@gmail.com
 • Bùi Thị Quỳnh Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915363344
  • Email:
   buiquynhle@gmail.com
 • Hồ Thị Phương Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0947445357
  • Email:
   hothiphuongoanh@gmail.com
 • Lê Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0947345225
  • Email:
   lethithuphuonglqd@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948249379
  • Email:
   baonguyen1802@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975107006
  • Email:
   nguyenhuong.trl@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.337
Tháng 01 : 28.516
Quý 1 : 28.516
Năm 2022 : 28.516