Thursday, 20/01/2022 - 00:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Lê Thị Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0949279333
  • Email:
   lengoctranglqd@gmail.com
 • Hoàng Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915054663
  • Email:
   hoangmyhanhqt@gmail.com
 • Võ Thị Linh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982237249
  • Email:
   linhhalqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915363202
  • Email:
   hangminh019@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948160916
  • Email:
   ntthang54@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916354375
  • Email:
   phuonglqd75@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915356464
  • Email:
   trangn.lqd@gmail.com
 • Bùi Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0846090978
  • Email:
   buithanhvan170@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0815019575
  • Email:
   quynhgiang1013@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 25
Tháng 01 : 28.566
Quý 1 : 28.566
Năm 2022 : 28.566