Sunday, 24/02/2019 - 01:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914444779
  • Email:
   minhlqd@gmail.com
 • Hoàng Văn Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982081481
  • Email:
   hvdieu@gmail.com
 • Hồ Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0913359557
  • Email:
   lamvhqt@gmail.com
 • Nguyễn Thần Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915024188
  • Email:
   thanphong440307@gmail.com
 • Ngọc Thị Thúy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972340333
  • Email:
   nttphuong1184@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0981461790
  • Email:
   trinh255@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 23
Tháng 02 : 5.957
Quý 1 : 13.206
Năm 2019 : 13.206