Tuesday, 18/12/2018 - 17:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914444779
  • Email:
   minhlqd@gmail.com
 • Hoàng Văn Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982081481
  • Email:
   hvdieu@gmail.com
 • Hồ Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913359557
  • Email:
   lamvhqt@gmail.com
 • Nguyễn Thần Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915024188
  • Email:
   thanphong440307@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 419
Tháng 12 : 11.367
Tháng trước : 11.103
Năm 2018 : 31.841