Sunday, 24/02/2019 - 01:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0915039777
  • Email:
   nguyenhoai.nam63@gmail.com
 • Hà Lệ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0915050810
  • Email:
   halechi73@gmail.com
 • Ngô Quang Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0914010282
  • Email:
   ngoquangminhhai@gmail.com
 • Nguyễn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914525559
  • Email:
   nguyenphu.qt@gmail.com
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946126127
  • Email:
   oanhlqdqt@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915013368
  • Email:
   tranthihong.lqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ - Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0911908468
  • Email:
   nguyenthiduc.80lqd@gmail.com
 • Võ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919070557
  • Email:
   thuhang83lqd@gmail.com
 • Hoàng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915357076
  • Email:
   maihoangthi10575@gmail.com
 • Hoàng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0944208045
  • Email:
   hoangthithaodhsph@gmail.com
 • Lê Minh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ sư Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916442001
  • Email:
   thanglm1988@gmail.com
 • Phan Đình Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0919044123
  • Email:
   phandinhtrinhbq@gmail.com
 • Đậu Anh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0911446456
  • Email:
   anhhungnbk@gmail.com
 • Mai Hoa Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914164518
  • Email:
   maihoa2006qt@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Khắc Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914059775
  • Email:
   khucchanhbinh@gmail.com
 • Phan Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914205398
  • Email:
   thanhhungsu@gmail.com
 • Đoàn Thị Minh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919502909
  • Email:
   minhhuonglqdqt@gmail.com
 • Trương Quang Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919067357
  • Email:
   tqatuan@gmail.com
 • Lê Minh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916442001
  • Email:
   thanglm1988@gmail.com
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942543378
  • Email:
   lenhung256@gmail.com
 • Lê Nguyễn Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0357932881
  • Email:
   lenguyenhanhnguyensp@gmail.com
 • Lê Minh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đội trưởng
  • Điện thoại:
   0916442001
  • Email:
   thanglm1988@gmail.com
 • Hoàng Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đội phó
  • Điện thoại:
   0935246467
  • Email:
   hoangtien.hnue@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 23
Tháng 02 : 5.957
Quý 1 : 13.206
Năm 2019 : 13.206