Tuesday, 18/12/2018 - 19:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0915039777
  • Email:
   nguyenhoai.nam63@gmail.com
 • Hà Lệ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0915050810
  • Email:
   halechi73@gmail.com
 • Ngô Quang Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0914010282
  • Email:
   ngoquangminhhai@gmail.com
 • Nguyễn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914525559
  • Email:
   nguyenphu.qt@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 472
Tháng 12 : 11.420
Tháng trước : 11.103
Năm 2018 : 31.894