Sunday, 24/02/2019 - 03:01|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0915039777
  • Email:
   nguyenhoai.nam63@gmail.com
 • Hà Lệ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0915050810
  • Email:
   halechi73@gmail.com
 • Ngô Quang Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0914010282
  • Email:
   ngoquangminhhai@gmail.com
 • Nguyễn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914525559
  • Email:
   nguyenphu.qt@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 33
Tháng 02 : 5.967
Quý 1 : 13.216
Năm 2019 : 13.216