Tuesday, 18/12/2018 - 18:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946126127
  • Email:
   oanhlqdqt@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0915013368
  • Email:
   tranthihong.lqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ - Y tế
  • Điện thoại:
   0911908468
  • Email:
   nguyenthiduc.80lqd@gmail.com
 • Võ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ
  • Điện thoại:
   0919070557
  • Email:
   thuhang83lqd@gmail.com
 • Hoàng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0915357076
  • Email:
   maihoangthi10575@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 442
Tháng 12 : 11.390
Tháng trước : 11.103
Năm 2018 : 31.864