Sunday, 24/02/2019 - 02:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946126127
  • Email:
   oanhlqdqt@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915013368
  • Email:
   tranthihong.lqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ - Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0911908468
  • Email:
   nguyenthiduc.80lqd@gmail.com
 • Võ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919070557
  • Email:
   thuhang83lqd@gmail.com
 • Hoàng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915357076
  • Email:
   maihoangthi10575@gmail.com
 • Hoàng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0944208045
  • Email:
   hoangthithaodhsph@gmail.com
 • Lê Minh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ sư Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916442001
  • Email:
   thanglm1988@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 26
Tháng 02 : 5.960
Quý 1 : 13.209
Năm 2019 : 13.209