Thursday, 20/01/2022 - 00:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Thị Vy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916920456
  • Email:
   trangchyp12@gmail.com
 • Phan Văn Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0355221377
  • Email:
   pvgiap90@gmail.com
 • Đỗ Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949961246
  • Email:
   dothinamsp@gmail.com
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0915039777
  • Email:
   nguyenhoai.nam63@gmail.com
 • Hà Lệ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0915050810
  • Email:
   halechi73@gmail.com
 • Ngô Quang Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0914010282
  • Email:
   ngoquangminhhai@gmail.com
 • Mai Hoa Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914164518
  • Email:
   maihoa2006qt@yahoo.com.vn
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946126127
  • Email:
   oanhlqdqt@gmail.com
 • Võ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919070557
  • Email:
   thuhang83lqd@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915013368
  • Email:
   tranthihong.lqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ - Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0911908468
  • Email:
   nguyenthiduc.80lqd@gmail.com
 • Hoàng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915357076
  • Email:
   maihoangthi10575@gmail.com
 • Hoàng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0944208045
  • Email:
   hoangthithaodhsph@gmail.com
 • Lê Minh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ sư Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916442001
  • Email:
   leminhthang1988@outlook.com
 • Nguyễn Khắc Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914059775
  • Email:
   khucchanhbinh@gmail.com
 • Phan Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914205398
  • Email:
   thanhhungsu@gmail.com
 • Đoàn Thị Minh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919502909
  • Email:
   minhhuonglqdqt@gmail.com
 • Trương Quang Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919067357
  • Email:
   tqatuan@gmail.com
 • Phan Văn Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0355221377
  • Email:
   pvgiap90@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916920456
  • Email:
   trangchyp12@gmail.com
 • Võ Tiến Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945425521
  • Email:
   votiendu@gmail.com
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 28.543
Quý 1 : 28.543
Năm 2022 : 28.543