Friday, 21/01/2022 - 06:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ

Tổ Tiếng Anh

Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
17/01/2022
Nghỉ cuối HKI
BGH
13h30: Tập huấn quốc gia
BGH Dãy nhà D
Thứ Ba
18/01/2022
7h00: Học văn hóa theo TKB No.8
BGH Trực tuyến GV và HS các lớp có tiết
9h40: Họp Ban kiểm kê tài sản cuối năm 2021. Thời gian làm việc: 18/01 - 22/01/2022
Tải xuống
BGH Hội trường D2.01 Các đ/c theo QĐ
13h30: Tập huấn quốc gia
BGH Dãy nhà D
14h00: BDCS K10,11
BGH Trực tuyến Cô Trang A và HS lớp 10A; cô Hà và HS lớp 11A Cô Trang A dạy thay thầy Hải
Thứ Tư
19/01/2022
7h00: Học văn hóa theo TKB No.8
BGH Trực tuyến GV và HS các lớp có tiết
Tiết 2: cô Trang A dạy thay cô Hạnh lớp 10G
BGH Trực tuyến Cô Trang A và HS lớp 10G
Tiết 4: cô Trang A dạy thay cô Hạnh lớp 10T
BGH Trực tuyến Cô Trang A và HS lớp 10T
13h30: Tập huấn quốc gia
BGH Dãy nhà D
Thứ Năm
20/01/2022
7h00: Học văn hóa theo TKB No.8
BGH Trực tuyến GV và HS các lớp có tiết
Tiết 1: cô Trang B dạy thay cô Hạnh lớp 10I
BGH Trực tuyến Cô Trang B và HS lớp 10I
Tiết 2: cô Trang B dạy thay cô Hạnh lớp 10T
BGH Trực tuyến Cô Trang B và HS lớp 10T
14h00: BDCS K10
BGH Trực tuyến Cô Hằng A và HS lớp 10A cô Trang A bận bồi ĐTQG thay cô Hạnh đi công tác tại Hà Nội
14h00: Họp xét thi đua học sinh
BGH Hội trường D2.01 GVCN các lớp
Thứ Sáu
21/01/2022
7h00: Học văn hóa theo TKB No.8
BGH Trực tuyến GV và HS các lớp có tiết
7h00: Test đường truyền cuộc thi Speak to Lead (Vòng chung kết)
Đ/c Hải Phòng D1.05 Tổ Tiếng Anh và đ/c Thắng
Tiết 2: cô Hằng A dạy thay cô Hạnh lớp 10I
BGH Trực tuyến cô Hằng A và HS lớp 10I
Tiết 3: cô Hằng A dạy thay cô Hạnh lớp 10G
BGH Trực tuyến Cô Hằng A và HS lớp 10G
Tiết 3: cô Hằng B dạy thay cô Hà lớp 11S
BGH Trực tuyến Cô Hằng B và HS lớp 11S
Tiết 4: cô Hằng A dạy thay cô Hạnh lớp 10T
BGH Trực tuyến Cô Hằng A và HS lớp 10T
Tiết 4: cô Hằng B dạy thay cô Hà lớp 11A
BGH Trực tuyến Cô Hằng B và HS lớp 11A
13h30: Tập huấn quốc gia
BGH Dãy nhà D
14h00: Họp sơ kết tổ chuyên môn, văn phòng
BGH Tại trường Cả tổ
Thứ Bảy
22/01/2022
7h00: Học văn hóa theo TKB No.8
BGH Trực tuyến GV và HS các lớp có tiết
Tiết 1: cô Vân dạy thay cô Hà lớp 11A
BGH Trực tuyến Cô Vân và HS lớp 11A
7h30-10h00: Nộp hồ sơ tổ chuyên môn và hồ sơ giáo viên
BGH Hội trường D2.01 Các đ/c GV
Tiết 2: cô Vân dạy thay cô Hà lớp 11A
BGH Trực tuyến Cô Vân và HS lớp 11A
13h30: Tập huấn quốc gia
BGH Dãy nhà D
14h00: Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn và hồ sơ giáo viên học kỳ I
BGH Hội trường D2.01
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 104
Tháng 01 : 30.523
Quý 1 : 30.523
Năm 2022 : 30.523